Tổng hợp

Quan trắc tự động cho ngành Dệt nhuộm

nhat.tran 

Quan trắc tự động cho ngành Dệt nhuộm là gì? Tại sao phải quan trắc tự động cho ngành Dệt nhuộm? Có thực sự cần thiết phải quan trắc tự động cho ngành Dệt nhuộm không? Hãy cùng BKCEMS tìm hiểu duyệt bài viết sau đây “Quan trắc tự động cho ngành Dệt nhuộm”.

I. ĐẶC ĐIỂM NƯỚC THẢI, KHÍ THẢI CỦA NGÀNH DỆT NHUỘM

1.1. Đặc điểm nước thải của ngành Dệt nhuộm

Ngành dệt nhuộm là một ngành công nghiệp quan yếu trong việc sản xuất và chế biến các sản phẩm vải dệt từ sợi tự nhiên hoặc tổng hợp. Nước thải từ ngành dệt nhuộm thường có những đặc điểm sau:


 • Màu sắc: Nước thải từ ngành dệt nhuộm thường chứa màu sắc đậm đặc do các hợp chất hữu cơ và các chất màu từ quá trình nhuộm vải.

 • Hóa chất: Nước thải thường chứa các hóa chất như chất tạo màu, chất khử và các chất phụ gia nhuộm, cũng như các chất bảo quản và chất phụ gia khác.
 • pH: Nước thải có thể có pH thay đổi tùy thuộc vào quy trình nhuộm cụ thể, với sự biến đổi từ kiềm đến axit.

 • Ô nhiễm hữu cơ: Nước thải dệt nhuộm thường chứa các hợp chất hữu cơ không tan trong nước, bao gồm lignin, tannin và chất hữu cơ khác từ sợi thiên nhiên.
 • Muối: Nước thải có thể chứa muối từ các quá trình như thu nạp, chống nhám, và làm mềm.

 • Chất thải độc hại: Ngành dệt nhuộm có thể dùng các hóa chất độc hại, như chất thải kim khí nặng và các hợp chất hữu cơ có thể gây hại cho môi trường và sức khỏe con người.

Do các đặc điểm này, nước thải từ ngành dệt nhuộm thường cần được xử lý một cách cẩn thận trước khi xả vào môi trường, để bảo đảm rằng nó đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường và không gây hại cho hệ sinh thái và con người. Xử lý nước thải từ ngành dệt nhuộm thường bao gồm dùng các phương pháp như xử lý sinh học, xử lý vật lý, và xử lý hóa học để loại bỏ màu sắc, hóa chất, và các chất thải độc hại khác trước khi nước thải được xả ra môi trường.1.2. Đặc điểm khí thải của ngành Dệt nhuộm

Khí thải từ ngành dệt nhuộm cũng có những đặc điểm biệt lập. Dưới đây là một số đặc điểm quan trọng của khí thải trong ngành dệt nhuộm


 • Hương thơm: Ngành dệt nhuộm dùng nhiều hợp chất hữu cơ và hóa chất khác để nhuộm vải, và nhiều trong số chúng có mùi hương thơm mạnh mẽ. Do đó, khí thải thường chứa các hợp chất hữu cơ có mùi thơm hoặc khó chịu.

 • Chất hữu cơ: Các chất hữu cơ từ quá trình nhuộm có thể được phát ra trong khí thải, và chúng có thể gây ô nhiễm không khí và tạo ra mùi hôi khá đặc trưng.
 • Chất phụ gia: Các hóa chất phụ gia, chất tạo màu và chất khử dùng trong quá trình nhuộm có thể có thể tồn tại trong khí thải.

 • Hóa chất độc hại: Ngành dệt nhuộm cũng có thể sử dụng các chất hóa học độc hại, và một số hóa chất này có thể xuất hiện trong khí thải và gây hại cho sức khỏe con người và môi trường.
 • Khí thải nhiệt độ cao: Trong một số quy trình nhuộm, nhiệt độ cao được dùng để một mực màu. Do đó, khí thải cũng có thể có nhiệt độ cao, có thể ảnh hưởng đến môi trường nhiệt độ xung quanh.

 • Khí thải có thể chứa các hạt bụi và các hạt tiểu cực: Trong quá trình nhuộm, có thể xuất hiện các hạt bụi và các hạt tiểu cực (PM) trong khí thải, góp phần vào ô nhiễm không khí.

Vì các đặc điểm này, việc quản lý và xử lý khí thải từ ngành dệt nhuộm là rất quan yếu để bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn về môi trường và an toàn. Các biện pháp kiểm soát và xử lý khí thải, như sử dụng hệ thống lọc, xử lý hóa học và xử lý nhiệt, có thể được áp dụng để giảm thiểu tác động của khí thải từ ngành dệt nhuộm lên môi trường và sức khỏe con người.II. QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG CHO NGÀNH DỆT NHUỘM

2.1. Quan trắc tự động nước thải cho ngành Dệt nhuộm

Quan trắc nước thải tự động là một phần quan yếu của quá trình kiểm soát và quản lý nước thải trong ngành dệt nhuộm. Bằng cách tự động theo dõi và ghi nhận các tham số quan trọng về nước thải, các nhà sinh sản có thể bảo đảm tuân thủ các quy định về môi trường và tối ưu hóa quy trình sản xuất. Dưới đây là một số thiết bị quan trắc tự động nước thải cho ngành dệt nhuộm:


 • Cảm biến nước thải: sử dụng cảm biến để đo lường các tham số quan trọng như màu sắc, pH, nồng độ chất hữu cơ, nồng độ hóa chất và nhiệt độ trong nước thải. Các cảm biến này có thể tự động ghi nhận dữ liệu và truyền về hệ thống giám sát.

 • Hệ thống giám sát tự động: sử dụng các hệ thống giám sát tự động để theo dõi các thông số nước thải, hiển thị và lưu trữ dữ liệu. Hệ thống này có thể cảnh báo ngay thức thì khi có sự đổi thay không thường nhật trong nước thải, giúp ngăn ngừa các sự cố môi trường.
 • Máy tính công nghiệp: dùng máy tính công nghiệp để quản lý dữ liệu quan trắc, phân tích dữ liệu và tạo ra bẩm. Các máy tính này có khả năng xử lý lượng lớn dữ liệu và tối ưu hóa quá trình quan trắc.

 • Hệ thống ghi dữ liệu: dùng hệ thống ghi dữ liệu để lưu trữ và bảo quản dữ liệu quan trắc trong thời gian dài. Dữ liệu này có thể được sử dụng để phân tách xu hướng và đánh giá hiệu suất quá trình xử lý nước thải.
 • Kết nối mạng: Kết nối các thiết bị quan trắc nước thải vào mạng để có thể theo dõi từ xa và truy cập dữ liệu từ xa phê chuẩn các thiết bị di động hoặc máy tính.

Bằng cách dùng các phương pháp quan trắc nước thải tự động, ngành dệt nhuộm có thể tối ưu hóa quá trình sản xuất, giảm thiểu tác động đến môi trường và đáp ứng các quy định về môi trường một cách hiệu quả.2.2. Quan trắc tự động khí thải cho ngành Dệt nhuộm

Quan trắc tự động khí thải là một phần quan yếu trong quá trình kiểm soát và quản lý khí thải trong ngành dệt nhuộm. Bằng cách tự động theo dõi và ghi nhận các tham số quan yếu về khí thải, các nhà sản xuất có thể bảo đảm tuân các quy định về môi trường và tối ưu hóa quá trình sản xuất. Dưới đây là một số phương pháp quan trắc tự động khí thải cho ngành dệt nhuộm:


 • Cảm biến khí thải: sử dụng các cảm biến để đo lường các thông số quan yếu trong khí thải, chẳng hạn như nồng độ khí nitơ oxit (NOx), khí lưu hóa (CO), khí methan (CH4), và các chất hữu cơ khác. Các cảm biến này có thể tự động ghi nhận dữ liệu và truyền về hệ thống giám sát.

 • Hệ thống thiết bị quan trắc tự động theo phương pháp phân tích: sử dụng hệ thống quan trắc tự động để theo dõi các tham số khí thải, hiển thị và lưu trữ dữ liệu. Hệ thống quan trắc tự động này có thể cảnh báo tức khắc khi có sự thay đổi không thông thường trong khí thải, giúp ngăn ngừa các sự cố môi trường.

Bằng cách sử dụng các phương pháp quan trắc tự động khí thải, ngành dệt nhuộm có thể tối ưu hóa quá trình sản xuất, giảm thiểu tác động của khí thải lên môi trường và đáp ứng các quy định về môi trường một cách hiệu quả.III. CHỈ TIÊU QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG NGÀNH DỆT NHUỘM

3.1. Chỉ tiêu quan trắc tự động nước thải


 • Độ pH (2-12)

 • Oxy hòa tan DO ( 0 -25 mg/l)
 • Tổng chất rắn lơ lửng TSS( 0 – 30.000 mg/l)

 • COD online (0 – 10.000 mg/l)
 • BOD online (0 -200 000 mg/l)

 • Độ màu Color analyzer ( 0-1 000 Pt-Co)
 • Ammonia (0 -1 000 mg/l)

 • Aminium ( 0-1 000mg/l)
 • Nitrate, Nitrite ( 0-100 mg/l)

 • Nitơ tổng TN ( 0-200 mg/l)
 • Phosphate tổng TP ( 0-50 mg/l)

 • TOC ( 0 -20 000 mg/l)
 • Coli, Coliform

 • Độ đục (0 -100 NTU)
 • Clo dư, Clo TỔng Free Chlorine ( 0-5 mg/l)

 • Độ dẫn điện Conductivity (0-200 µS/cm)
 • Độ mặn Salinity (2-92 ppt)

 • Tổng chất rắn hòa tan TDS ( 0-9999 mg/l)
 • Độ cứng Hardness (0 – 1 000 mg/l)

 • Độ kiềm Alkalinity (0-500 mg/l)
 • Mangan ( 0.005-15mg/l)

 • Sắt Fe ( 0.005-5 mg/l)
 • Nhôm Al (0.005-2 mg/l)

 • Dầu trong nước Oil-In-Water
 • Các chỉ tiêu kim loại nặng (Cu, Cr, CN, Fe, Pb, As, Ni, Zn)

 • Lưu lượng kênh hở Open Channel Flow

3.2. Chỉ tiêu quan trắc tự động khí thải


 • Lưu lượng

 • Bụi
 • Nhiệt độ

 • Áp suất
 • SO2

 • NOx (NO, NO2)
 • CO

 • O2

IV. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG NGÀNH DỆT NHUỘM

BKCEMS là đơn vị tiên phong trong lắp đặt quan trắc tự động tại Việt Nam. Với hơn 5 năm kinh nghiệm thực hiện quan trắc tự động (nước thải, khí thải, nước ngầm) cho hơn 100+ doanh nghiệp tại Việt Nam, chúng tôi hiểu rõ đặc tính khí thải, nước thải của từng loại ngành nghề. Ngoài việc hiểu rõ từng công nghệ, thiết bị, với lợi thế được đào tạo bài bản từ những chuyên gia hàng đầu trên thế giới, giải pháp quan trắc tự động mà BKCEMS mang lại chắc chắn là phù hợp và đem lại hiệu quả nhất, đồng thời, chi phí dành cho bảo trì, bảo dưỡng các năm sau sẽ là thấp nhất. Sự hài lòng của khách hàng dành cho chúng tôi được phán ảnh qua sự tin tưởng của khách hàng ở những năm kế tiếp. 

4.1. Hệ thống quan trắc tự động nước thải4.1. Hệ thống quan trắc tự động khí thảiV. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐÃ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG DO BKCEMS CUNG CẤP


 • Công ty TNHH Giấy An Hòa

 • Công ty Xi măng Cao Ngạn
 • Công ty Giấy và Gỗ Bình Trung

 • Công ty Nhựa Nam Anh Phát
 • Công ty Thiên Hương Food

 • Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk 333
 • Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án và Môi trường Bền Vững

 • Công ty Cổ phần Môi trường Thanh Thủy
 • Công ty TNHH Yoo Young Vina

 • Công ty TNHH Dong Myung Construction
 • Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang

 • Công ty TNHH Khoáng sản & Luyện kim Việt – Trung
 • Công ty TNHH Vina Cell Technology

 • Nhà máy Xi măng Lam Thạch II
 • Công ty TNHH Hợp kim nhôm Anglo Asia VN

VI. ƯU ĐIỂM HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG CỦA BKCEMS

Các đơn vị có nhu cầu về trạm quan trắc tự động hoàn toàn có thể tự mình thiết kế và mua sắm thiết bị về lắp đặt, tuy nhiên để làm cho hệ thống quan trắc tự động chạy ổn định và ít hoài bảo trì bảo dưỡng, phải đòi hỏi đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm. Tại BKCEMS, chúng tôi cung cấp các giải pháp về trạm quan trắc tự động từ việc tham mưu, thiết kế, lắp đặt một trạm quan trắc tự động theo tiêu chuẩn quốc tế, với những ưu điểm vượt trội:


 • Nhỏ gọn, uổng hợp lý

 • Vận hành với độ tin tưởng.# cao, ít bảo trì bảo dưỡng
 • Đáp ứng những yêu cầu giám sát từ các cơ quan môi trường

 • Cung cấp kết quả kịp thời mau chóng, giúp nhà máy đưa ra những biện pháp giải quyết kịp thời
 • Hệ thống được thiết kế linh hoạt, đáp ứng theo đề nghị thực tiễn của khách hàng

 • Cung cấp phần mềm quản lý trên website & áp dụng trên điện thoại, giúp việc theo dõi quan trắc trở lên dễ dàng

Chúng tôi cam kết mang đến giải pháp vững bền và đáng tin trong việc quản lý môi trường, đặc biệt là quan trắc t ự động. Hệ thống quan trắc tự động, liên tục của BKCEMS sẽ giúp bạn đóng góp vào việc duy trì nguồn nước và tương trợ trong việc xây dựng một tương lai vững bền cho hành tinh chúng ta.
Quý doanh nghiệp quan hoài đến Hệ thống Quan trắc tự động hãy can dự với Công ty BKCEMS. Công ty chúng tôi với đội ngũ thạc sỹ, kỹ sư giàu kinh nghiệm sẽ tham vấn Giải pháp Hệ thống quan trắc tự động với công nghệ hạp, giá cả cạnh tranh hoài hợp lý và thời gian nhanh nhất.


 • Với phương châm: “Uy tín, chất lượng là hàng đầu” BKCEMS TECH mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. đáp ứng nhu cầu cần thiết của quý khách.

 • Quý khách hàng có công trình, dự án cần tham vấn, hãy gọi ngay qua Hotline: 0856 375 975 để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất và tận tình nhất.

Recommended Posts